– Stan realizacji

Stan realizacji

Zadanie 1 – Analizy rynkowe – zadanie zakończyło się 28.02.2019 r. (przez KOWR, IERiGŻ, IBPRS);

Zadanie 2 – Opracowanie studium wykonalności projektu – zadanie zakończyło się 30.06.2019 r.,

Zadanie 3 – Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu – zadanie zakończyło się 31.10.2019 r.,

Zadanie 4 – Przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych – zadanie zrealizowane przez KOWR i zakończyło się 31.10.2019 r.,

Zadanie 5 – Pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej – zadanie w trakcie realizacji (do 31.08.2020 r.),

Zadanie 6 – Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej – zadanie w trakcie realizacji (do 31.07.2020 r.),

Zadanie 7 – Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji szkoleniowych – zadanie w trakcie realizacji (do 31.07.2020 r.).

KOWR jako lider projektu jest zaangażowany w realizację wszystkich zadań projektowych: zadania: 2 – 7 – wykonuje samodzielnie, w zadaniu 1 – współuczestniczy.

 

29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na realizację trzech zadań (nr 2, 3, 5) w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a konsorcjum (wykonawca) w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., tj.: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem platformy oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

31 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a Althermedia Sp. z o.o. (Wykonawca) na realizację kolejnych zadań projektowych tj. 6 i 7, w ramach, których zostaną m.in. opracowane materiały informacyjne dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej, zorganizowane spotkania informacyjne, seminaria i konferencje szkoleniowe dla uczestników oraz powstanie strona internetowa.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.
Back to top