– Magazyny

System Magazynów Autoryzowanych na RTRS

W celu zagwarantowania rozliczeń transakcji w towarze, zawieranych na giełdowym RTRS, utworzony został System Magazynów Autoryzowanych (SMA). Stanowi on sieć magazynów rozlokowanych na terenie kraju, spełniających specjalistyczne wymogi organizacyjno-techniczne, określone przez Giełdę. W ramach Systemu Magazynów Autoryzowanych dla obrotu giełdowego, zapewnione jest m.in. jednolite postępowanie z towarami podczas ich przyjmowania do magazynu, przechowywania oraz wydawania. Uczestnictwo w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniego zawarcia z Giełdą stosownej umowy na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych Zbóż na RTRS.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.
Back to top