– E-handel

e-RTRS to system pomocniczy Giełdy, którego podstawową rolą jest prowadzenie ewidencji towarów znajdujących się w obrocie giełdowym oraz uczestników obrotu (kontrahentów). System zawiera informacje o stanach towarów przechowywanych przez uczestników obrotu w Magazynach Autoryzowanych w podziale na właściciela, rodzaj towaru, jego klasę oraz miejsce składowania.  Każda nowa partia towaru, którą właściciel chciałby wprowadzić do obrotu giełdowego, musi zostać zaewidencjonowana w e-RTRS. W systemie odzwierciedlane są również wszystkie zmiany właścicieli towarów wynikające z zawartych transakcji giełdowych oraz wydania towaru z Magazynów Autoryzowanych.

Posiadanie konta oraz unikalnego kodu identyfikującego kontrahenta w e-RTRS jest jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w rynku przez kupujących i sprzedających.   

Giełda udostępnia system:

  • Magazynom Autoryzowanym, które dokonują w nim ewidencji przyjęć i wydań towaru, a także mogą weryfikować uprawnienia właścicieli do odbioru towaru;
  • domom maklerskim, które na podstawie stanów posiadania towarów swoich klientów mogą weryfikować składane przez nich zlecenia sprzedaży;
  • kontrahentom, którzy poza możliwościami podglądu danych dotyczących własnych towarów i transakcji, mogą również uzyskać informacje o Magazynach Autoryzowanych, takie jak ich lokalizacja, dostępność powierzchni magazynowej, przechowywane aktualnie towary przeznaczone do obrotu giełdowego.

e-RTRS nie jest system do składania zleceń i zawierania transakcji. W tym celu Giełda udostępnia swoim Członkom odrębny system notujący.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.
Back to top